Viktiga begrepp inom existentialismen | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 1350
  • PDF

Viktiga begrepp inom existentialismen | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven tar upp viktiga begrepp inom existentialismen. Eleven har med filosoferna Sartre, Schopenhauer, Simone de Bovoir och Kirkegaard.

Innehåll

- Sartre
- Schopenhauer
- Simone de Bovoir
- Kirkegaard

Utdrag

Arthur Schopenhaur (1788-1860)
- Inspireras​ ​av​ ​Kant​ ​som​ ​lanserade​ ​begreppet​ ​“tinget-i-sig”.​ ​Vi​ ​kan​ ​aldrig​ ​veta​ ​​hur världen
​ egentligen​ ser​ ut.
- Inspireras​ ​även​ ​av​ ​Platon​ ​-​ ​teori​ ​om​ ​​sinnevärlden-en-skuggvärld
​ .​ ​Sinnevärlden​ ​är världen​ ​vi​ ​är​ ​i​ ​just​ ​nu,​ ​det​ ​är​ ​en​​ ​ofullkomlig​ ​värld​ ​full​ ​av​ ​kopior​.​ ​Det​ ​finns​ ​en idévärld​ ​som​ ​är​ ​fullkomlig,​ ​vi​ ​är​ ​bara​ ​skuggor​ ​av​ ​den​ ​fullkomliga​ ​världen.​ ​Våran​ ​själ har​ ​någon​ ​gång​ ​sett​ ​den​ ​fullkomliga​ ​världen.​ ​Kroppen​ ​är​ ​själens​ ​fängelse.

- Skriver​ ​boken​ ​“Världen​ ​som​ ​​vilja​​ ​och​ ​​föreställning​”​ ​år​ ​1819

Vilja​:​ ​den​ ​besinningslösa​ ​(gränslöst,​ ​hur​ ​mkt​ ​som​ ​helst)​ ​livsviljan​ ​tvingar​ ​oss​ ​framåt​ ​och plågar​ ​oss​ ​ständigt.​ ​Allt​ ​vi​ ​gör​ ​beror​ ​på​ ​livsviljan,​ ​vi​ ​mår​ ​dåligt​ ​och​ ​plågas​ ​av​ ​den.​ ​Vi​ ​blir fångar​ ​i​ ​livets​ ​eviga​ ​balansgång​ ​mellan​ ​lidande​ ​och​ ​leda​ ​(“jaha,​ ​var​ ​det​ ​inte​ ​mer”).

Föreställning​:​ ​den​ ​enda​ ​värld​ ​vi​ ​känner​ ​till​ ​är​ ​den​ ​som​ ​finns​ ​i​ ​vår​ ​upplevelse/föreställning, vår​ ​skuggvärld.

- Livet​ ​är​ ​en​ ​förlustaffär:​ ​lust​ ​är​ ​endast​ ​frånvaron​ ​av​ ​olust,​ ​den​ ​enda​ ​gången​ ​man​ ​kan känna​ ​att​ ​man​ ​mår​ ​bra​ ​är​ ​när​ ​man​ ​mått​ ​dåligt.​ ​“Vi​ ​känner​ ​den​... Köp tillgång för att läsa mer

Viktiga begrepp inom existentialismen | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.