American History | Parks, Washington and Roosevelt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
 • Engelska
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 579
 • PDF

Fördjupningsuppgift: American History | Parks, Washington and Roosevelt

En kortare text på engelska som redogör för tre viktiga personer ur den amerikanska historian: Rosa Parks, George Washington and Franklin D. Roosevelt. Eleven beskriver varför dessa personer varit betydelsefulla samt varför eleven valt att belysa just deras handlingar.

Innehåll

- Rosa Parks
- George Washington
- Franklin D. Roosevelt
- Källor

Utdrag

"Rosa Parks:
Rosa Louise McCauley Parks which was her full name, was an African-American woman. She was born 4 February 1931 in Alabama.

Rosa is known for refusing to give up her seat on a bus to a white man in 1955, even though the bus driver asked her to. In response to that she replied: 'I´m not movin´, you may arrest me if you need to', and soon after that she got arrested by two police officers. Rosa´s refusal were followed by a 381-day long boycott that sooner got called; the boycott in Montgomery."... Köp tillgång för att läsa mer

American History | Parks, Washington and Roosevelt

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-16
  bra toppen................
 • 2015-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ..........................