Vindkraft | Vindkraftverk | Förnybar energi | Geografi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Geografi A
  • C
  • 2
  • 433
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Vindkraft | Vindkraftverk | Förnybar energi | Geografi A

En kortare uppsats i Geografi A, om vindkraft och vindkraftverk (som förnybar energi). Fokus ligger bland annat på vindkraftens historia, olika typer av vindkraftverk, ledande länder inom vindkraft samt dess fördelar och nackdelar.

Lärarens kommentar

En enkel men bra skriven uppsats med mycket bra information.

Elevens kommentar

Man kan förklara vissa saker lite bättre och djupare.

Innehåll

- Vindkraft
- Källor

Notera att även "Geografi 1", av Peter Östman (kapitel 10, s. 265) har använts som källa.

Utdrag

"Vindkraft har använts i tusentalsår, de börjades användas till båtar som segel och sedan så skapades kvarnar. De första riktiga vindkraftverken uppkom i början på 1900-talet i en väldigt liten skala för att lagra energi i ett batteri. Idag så har vindkraften kommit väldigt långt i utvecklingen, de är uppbyggda av en kraftig stomme som sedan följs av sk vindturbiner med oftast tre vingar som driver en elgenerator och sedan förvandlas rörelseenergin till elektriskenergi för att sedan transporteras vidare genom en ledning för att nå de stora elkraftsnäten.

Det finns många olika slags vindkraftverk men de flesta har tre stycken blad av effektmässiga skäl och axlarna kan variera i att vara horisontella eller vertikala. Innan ett vindkraftverk reser sig så görs det noggranna mätningar för att få en statistik över hur mycket energi som kan produceras på stället men oftast så byggs dem där de blåser som mest t.ex på kullar,i havet, längs med kuster."... Köp tillgång för att läsa mer

Vindkraft | Vindkraftverk | Förnybar energi | Geografi A

[0]
Inga användarrecensioner än.