Vingar av glas | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 2
  • Annat
  • G
  • 2
  • 746
  • PDF

Vingar av glas | Analys

En mycket enkel analys av filmen "Vingar av glas" från 2000. Filmens tema och budskap diskuteras här liksom karaktärernas egenskaper och deras relation till varandra. Traditioner och kärlek är några av de teman som behandlas i analysen.

Utdrag

Jag anser att uttalandet om ett realistiskt Sverige grundar sig på samhällets klasskillnader, fördomar och synen på etnicitet. I dagens samhälle tycker jag man följer avsevärt mycket normer. Alltså, att killar respektive tjejer anpassar sig till ett sällskap, i detta fall ett samhälle. Jag tycker att fördomar är omdömeslöst. I detta scenario blir Nazli nekad jobbet som vaktmästare på grund av hennes utländska namn. Är det moraliskt rätt att stänga ute människor från ett särskilt ursprung?
Jag tycker att man istället utgår ifrån individens kompetens.
Jag tror att Abbas blir arg över att Nazli umgås med Johan för att det strider mot deras religion respektive tradition.
Jag tycker Johan verkar lite osäker, som de påpekade i filmen. Hans beteendeförändringar under filmens gång är saker som verkligen speglar hans personlighet. I övrigt tycker jag att han ger sken av att vara... Köp tillgång för att läsa mer

Vingar av glas | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.