Virus: HIV | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • C
  • 8
  • 2268
  • PDF

Virus: HIV | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om viruset HIV. Uppgiften tar upp fakta om viruset och sjukdomen, hur viruset sprids samt hur ett sjukdomsförlopp ser ut. Även behandling och virusets framtid tas upp och diskuteras. Utformad som en vetenskaplig text inklusive Sammanfattning/Abstract.

Innehåll

Epidemin HIV

- Abstract
- Sammanfattning
- Epidemi
- Framtida risker
- Diskussion
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

Hiv är ett retrovirus och dess genetiska material är RNA. Enzymet som kallas omvänt transskriptas finns i viruset hölje. Viruset tar sig sedan in i en värdcell och då kan det omvända transkriptaset bilda en DNA-sträng med virusets RNA som råvara. Virusets DNA hamnar sedan i värdcellens DNA. Immunförsvaret upptäcker inte i viruset i början utan det kan ligga där i flera år utan att ge symptom. Hiv gömmer sig i rätt cell, detta... Köp tillgång för att läsa mer

Virus: HIV | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.