Friluftsliv | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fördjupningsarbete: Friluftsliv | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för de hälsoeffekter som friluftsliv och vistelser i naturen har. Fokus ligger här på positiva effekter på individens fysiska, psykiska och social hälsa.

Utdrag

Till att börja med vill jag bara tydliggöra att jag inte bara kommer skriva om friluftslivets effekter på social hälsa utan även en del hur den påverkar psykisk och fysisk hälsa. Anledningen till det är för att alla 3 hälsodelarna hör ihop och fungerar en eller två av dem så gör det lättare för de andra delarna att förbättras. Jag kommer även lägga en tyngd på hur friluftsliv påverkar människans sociala hälsa på olika sätt beroende på vad personen har för bakgrund. I detta framgår även varför det kan finnas behov av att vistas i naturen då det påverkar de olika 3 hälsodelarna positivt som ger behovet.

Vår sociala hälsa påverkas väldigt mycket av hur stressade vi känner oss, vilket i sin tur påverkar hur trygga vi känner oss i vår omgivning. Just för stressens skull så har naturen en väldigt lugnande inverkan då stresshormonerna går ned och återhämtningen är väldigt effektiv i naturen. Har man inte tid att vistas i naturen så länge varje dag så räcker även korta stunder i naturen för att man ska bygga upp sin sociala hälsa. Naturmöten hjälper även hjärnan att lugna ner på så sätt att vi kopplar bort den specifika uppmärksamheten vi i vår vardag hela tiden har och ger istället möjligheten att spontant... Köp tillgång för att läsa mer

Friluftsliv | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-03
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Den är bra uppsats. Den fick A betyg.