Vita lögner | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 2
  • 662
  • PDF

Vita lögner | Utredande text

En utredande text om vita lögner, som utifrån en rad olika etiska perspektiv förklarar hur man med hjälp av sinnelagsetik, situationsetik, regeletik och konsekvensetik samt dygdetik resonerar kring temat.

Innehåll

VITA LÖGNER

- Konsekvensetiken
- Regeletiken
- Sinnelagsetiken
- Situationsetiken
- Dygdetiken

Utdrag

"Vita lögner är ett etiskt dilemma. Hur ska man agera när man måste ljuga? Är det bästa att ljuga och skydda någon annan från sanningen eller ska man säga sanningen och såra personen? Det finns många olika synvinklar på detta och det är vad jag kommer att diskutera."... Köp tillgång för att läsa mer

Vita lögner | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.