Vitalkapacitet | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 2
  • 336
  • PDF

Vitalkapacitet | Undersökning

En undersökning av vilka faktorer som påverkar vitalkapaciteten. Eleven har undersökt män och kvinnor i samma ålder men med olika längd och puls, och jämfört personernas vitalkapacitet.

Utdrag

Vitalkapacitet är inom medicin något som anger hur mycket en människa kan blåsa ut efter en maximal inandning. Det är helt enkelt ett mått en människas på lungvolym.

-----

Ovan är en tabell med det sammanställda resultatet från undersökningen.
Vitalkapaciteten påverkas av flera faktorer, men framförallt kön, längd och ålder. I denna undersökning var alla personer i samma ålder, vilket gör att åldern inte kan jämföras. Däremot kan man se att längden påverkar resultatet. En lång person har större vitalkapacitet än korta. Ett tydligt exempel är den man som är 190 cm lång och har en mycket större vitalkapacitet än de män som är kortare. Även den kvinna som är kortast har en tydligt sämre vitalkapacitet ..... Köp tillgång för att läsa mer

Vitalkapacitet | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.