Voltaire | François-Marie Arouet | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Litteratur
  • A
  • 2
  • 675
  • PDF

Voltaire | François-Marie Arouet | Essä

En kortare text i Litteratur, där eleven presenterar Voltaire (som föddes under namnet François-Marie Arouet). Fokus ligger bland annat på den tid och det samhälle som Voltaire var verksam i, hans inspirationskällor, samt verk och kända citat.

Lärarens kommentar

Strålande!

Utdrag

"Voltaire levde i ett Frankrike som styrdes av en mäktig monark, och med ett utpräglat feodalistiskt vasallsystem under 1700-talet, där adeln rådde över livegna och bönder var tvungna att slita hårt för att kunna få något över till sig själva efter de skyhöga orealistiska skatterna. John Lockes idéer i boken Two Treatises on Government (1689) var den inspirationskälla som påverkade..."... Köp tillgång för att läsa mer

Voltaire | François-Marie Arouet | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.