Volvo personvagnar | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 14
 • 3925
 • PDF

Gymnasiearbetet: Volvo personvagnar | Gymnasiearbete

Gymnasiearbete som handlar om företaget Volvo Personvagnar och varför de blivit så framgångsrika. Arbetet fokuserar på Volvos arbete med marknadsföring och CSR (corporate social responsibility). Det utgår från följande frågeställningar:

• Vad betyder CSR och vad har Volvo för utvärderingar för CSR?
• Varför har Volvo slagit igenom så stort i Sverige på senaste åren?
• Vad kommer ske i framtiden? Vad är Holtelius tankar om Volvos framtid?

Lärarens kommentar

Att det var en väl arbetat gymnasiearbete, att det var bra.

Innehåll

1 Inledning 5
1.1 Bakgrund 5
1.2 Syfte 5
1.3 Frågeställningar 5
1.4 Avgränsningar 5
2 Metod 6
2.1 Materialbeskrivning och källkritik 6
3 Resultatredovisning 6
3.1 Text 6-10
4 Analys & Diskussion .10
5 Källförteckning 11-12
Bilagor 12-15

Utdrag

Volvo använder sig utav bra marknadsföring, de har gjort 2 st filmer som kom ut 2013 och 2014, där de representerar varumärket utav tecken, symboler, musik och kända personer, som symboliserar sig utav svensk identitet. Budskapet i marknadsföringen representerar normer, värderingar och mening där med upprätthålla den svenska nationaliteten. I reklamfilmerna Made by Sweden o Made by Sweden-Vintersaga, filmar man olika landskap... Köp tillgång för att läsa mer

Volvo personvagnar | Gymnasiearbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ruggigt oinformativ och flummig