Vridmoment | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 621
 • PDF

Vridmoment | Labbrapport

En labbrapport vars syftet är att väga en objekt hjälp av vridmoment; dvs. måttet på en krafts förmåga att vrida ett objekt kring en viss axel.

Frågeställaning
Varför kunde inte hitta exakt vikten som visade sig på vågen?

Innehåll

Att väga ett objekt med moment

- Inledning
- Syfte
- Materiel
- Metod
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Material:

I den här laborationen användes en svensk tio kronor, en linjal som är 1 meter och även visar cm och en våg.
Metoden var; hur man kan väga ett objekt genom att använda en linjal som vi vet hur mycket det väger. Där genomför man kraftmoment. För att momenten för linjalen och för myntet måste vara lika så att vi kan mäta objektet utan våg.

Utförande:

Först har vi vägt linjalens massa. För att vi måste räkna kraft på linjalen då behöver vi m1(linjalens massa är ungefär 84,9 g). Vi vet att tyngdpunkten är mitt i linjalen. Den visades sig på 50. centimeter på linjalen när vi ställde upp på den som hållare.
Vi hade ett mynt tio kronor som är ungefär 2 cm diameter. Den hela tio kronor lades i slutet av linjalen på högrasidan. Då gick linjalenstyngdkraft några centimeter från vridningspunkten till vänster. För att myntet har en massa. Den bilden visar också hur linjalens tyngdpunkt som har fjärmat sig från vridningspunkten efter vi har lagt myntet... Köp tillgång för att läsa mer

Vridmoment | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Dålig svenska, veka resonemang. Fick ni ens godkänt på detta?
 • 2016-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra labbrapport !