Vulkaner | Olika typer | Magma och Lava | Mount Saint Helens

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Geografi
 • MVG
 • 4
 • 1329
 • PDF

Fördjupningsarbete: Vulkaner | Olika typer | Magma och Lava | Mount Saint Helens

En uppsats i Geografi (årskurs 9) om vulkaner. Fokus ligger bland annat på olika typer av vulkaner, vulkanernas magma och lava samt innehåll och form av vulkaniskt material. Vidare så redogör eleven även för vulkanen Mount Saint Helens och ett av dess utbrott.

Innehåll

VULKANER
- Inledning
- Syfte och Metod
- Resultat
-- Magma och lava
-- Olika typer av vulkaner
-- Innehåll och form
-- Mount Saint Helens
- Analys
- Källkritik och fotnoter

Utdrag

"1. INLEDNING
Vulkaner kan ge områden stora förändringar och konsekvenser om de får utbrott. Växt- och djurlivet kan försvinna helt och hållet eller tar en ganska lång tid för naturlivet att återhämta sig. Att leva vid en vulkan kan vara väldigt farligt. En aktiv vulkan kan få ett utbrott utan någon förvarning. Idag finns det ungefär 850 aktiva vulkan, en av dem är Mount St. Helens.

2. SYFTE OCH METOD
Jag har valt att fördjupa mig i Mount St. Helens utbrott, år 1980. För att kunna förstå, måste jag ha lite kunskap om vulkaner och deras mekanism, dvs. vulkanismen. Jag anser om jag väljer vulkaner som fördjupningsområde inom de endogena processerna, skulle det vara ganska nyttigt. Vulkaner är ju, trots allt, något som vi inte vet ganska mycket om men ändå något som vi har en aning om. Frågan är ju; vad är en vulkan? Och hur påverkar vulkanens utbrott miljön och människans hälsa? Varför finns det olika typer av vulkaner och vad är det som gör att det finns olika typer av vulkaner. För att få svar på mina svar ska jag använda mig av litteraturstudier och internet."... Köp tillgång för att läsa mer

Vulkaner | Olika typer | Magma och Lava | Mount Saint Helens

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  intressant,givande och stabil text

Material relaterade till Vulkaner | Olika typer | Magma och Lava | Mount Saint Helens.