Waters Specific Heat Capacity | Vattens värmekapacitet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Fysik A
  • C
  • 3
  • 484
  • PDF

Waters Specific Heat Capacity | Vattens värmekapacitet | Labbrapport

En enklare labbrapport på engelska, där eleven undersöker vattens värmekapacitet (waters specific heat capacity). Resultatet presenteras med hjälp av diagram och tabeller.

Elevens kommentar

Kunde varit mer tydlig - är inte lika säker på engelska som på svenska.

Innehåll

- Equipment
- Method
- Result
- Analysis

Utdrag

Equipment:
An element heater, a vacuum flask, a thermometer, a set of scales and a chronometer.

Method:
Firstly, 0,5kg of water was weighed. The element heater was put into the vacuum flask. Every 30th second a measurement was taken by the thermometer using the chronometer to take the time. The result was documented in a table form. Thenceforth the result was utilized to create a linear function. The whole operation was done 3 times and every experiment was supposed to go up to 70 degrees.

---

Analysis: The purpose of the experiment was to calculate water's specific heat capacity. To calculate the specific heat capacity of water a certain formula was given. Although the formula wasn't correctly balanced, the formula can be typed in this way instead: C= (P/m) / (ΔT/Δt)
The variable C in the formula is the answer to this experiment, the specific heat capacity of water.
''m'‘ is the mass of the water and ''ΔT'' is the difference in time of a chosen period. Later on the result from the experiment was put into the formula which led to the answer. However the... Köp tillgång för att läsa mer

Waters Specific Heat Capacity | Vattens värmekapacitet | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-10-26
    +varför är det på engelska de är väl fysik?

Material relaterade till Waters Specific Heat Capacity | Vattens värmekapacitet | Labbrapport.