What is Knowledge? | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Engelska 7
 • C
 • 1
 • 522
 • PDF

What is Knowledge? | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift på engelska som på ett personligt sätt resonerar kring vad kunskap är (what is knowledge). Här tas bland annat upp vad det egentligen innebär att veta något och vad kunskap för med sig för förpliktelser.

Lärarens kommentar

Mycket bra gjort, med lite korrigeringar i början.

Elevens kommentar

Skulle förtydligat vad jag menade med definitionen på knowledge.

Utdrag

For me knowledge is information that you need in order to control pretty much anything in your life. If you don't know how to drive a car, you won't be able to drive it. If you don't know how a treehouse is built, you won't be able to build a treehouse. The best way would be to find out or study how it's done, in which case you are acquiring knowledge. With that said, the more you know about something, the more you are able to control it the... Köp tillgång för att läsa mer

What is Knowledge? | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Studerande på Termin 4
  jättebra uppsats tackkkkk