Who Will Lead Black Americans | Summary and response paper

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Engelska 6
  • B
  • 1
  • 599
  • PDF

Referat, Sammanfattning: Who Will Lead Black Americans | Summary and response paper

Ett referat/en sammanfattning på engelska (summary and response paper) av artikeln "Who Will Lead Black Americans?" skriven av Kareem Abdul-Jabbar och publicerad i Time i mars 2015. Referatet redogör för artikelns innehåll och informerar och diskuterar samtidigt svartas rättigheter i USA.

Utdrag

He continues with writing about the 50th anniversary of the voting rights march between Selma and Montgomery and that Dr. Martin Luther King is on many people's mind along with one question: Where is today's Dr.King? Abdul-Jabbar claims that this is the wrong question. He explains further that the people have forgotten that no movement is ever advanced by one voice alone. Dr.King's voice was lifted by many others who were reaching for the... Köp tillgång för att läsa mer

Who Will Lead Black Americans | Summary and response paper

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Who Will Lead Black Americans | Summary and response paper.