Willys: Affärsidé och marknadsmix | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Företagsekonomi 2
 • A
 • 7
 • 3327
 • PDF

Willys: Affärsidé och marknadsmix | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om företaget Willys AB och deras matvarubutik i Ikanohuset, Linköping. Arbetet analyserar Willys affärsidé och marknadsmix samt Willys position på marknaden i Linköping i dagsläget. En observationsundersökning i butiken finns också med, och resultaten analyseras utifrån PESTLE-modellen.

Lärarens kommentar

Mycket bra, utförligt och nyanserat skrivet. Bra informationsinhämtning och klok slutsats.

Innehåll

- Frågeställning
-- Delfrågor
- Metod - Tillvägagångssätt
- Avgränsning
- Resultat
-- Vilken är Willys AB affärsidé?
-- Hur ser Willys AB nuläge ut, sett utifrån PESTLE-modellen?
-- Viken marknadsmix använder Willys sig utav?
- Slutsatser och diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Politiska faktorer som kan påverka Willys kan vara beslut om infrastruktur och olika skattebeslut. Politiska beslut om att bygga ut Tornbyområdet kan resultera i att Tornby blir ett ännu mer attraktivt område för företag att etablera sig i. Detta resulterar ofta i att området blir attraktivare även för konsumenten eftersom det totala utbudet av olika varor och tjänster ökar – det blir bekvämare att utföra alla ärenden (inköp) på ett och samma ställe. Detta resulterar i att det kommer bli ett större... Köp tillgång för att läsa mer

Willys: Affärsidé och marknadsmix | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jag tycker den var bra!