Winston Churchill | Karriär, Ledarskap och Privatliv

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Ledarskap och organisation
 • A
 • 16
 • 5596
 • PDF

Analys, Fördjupningsarbete: Winston Churchill | Karriär, Ledarskap och Privatliv

En längre uppsats i Ledarskap och Organisation, där eleven redogör för Winston Churchills karriär och liv. Fokus ligger framför allt på Winston Churchills ledarskapsförmåga under andra världskriget, med en analys av vilken typ av ledare han var. Vidare så beskriver eleven även Churchills privatliv och författarskap.

Innehåll

- Inledning
- Bakgrundsfakta
- Winston Churchills karriär
- Författarskap
- Politik
- Winston Churchill som ledare
- Ledarstil
- Bra ledare
- Det Churchill underrättade.
- Churchill som människa
- Personlig reflektion
- Källhänvisning
- Litterära källor
- Digitala källor

Utdrag

"Sir Winston Churchill var en brittisk premiärminister och statsman, som ledde landet till seger mot Nazityskland och axelmakterna under andra världskriget. Winston Churchill var vältalig, beundrad och hjälteförklarad en man som förändrade Europas öde. Trots hög alkoholkonsumtion och idogt cigarrökande hade han energi som få. Tillskillnad från Hitler som blev politiker senare i livet, föddes Churchill in i politiken, han föddes på toppen och stannade kvar där ett bra tag."... Köp tillgång för att läsa mer

Winston Churchill | Karriär, Ledarskap och Privatliv

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-28
  Välskriven och bra ,tack!
 • 2015-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Perfekt, hjälpte mig otroligt mycket
 • 2015-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra där eleven tydliggör vad han hade för ledarskap och vem han var. BRA!
 • 2014-12-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa