Yttrandefrihet: Sverige och Nordkorea | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 8
  • 1434
  • PDF

Yttrandefrihet: Sverige och Nordkorea | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som redogör för vad yttrandefrihet är, hur den ser ut i Sverige samt hur den ser ut och efterlevs i omvärlden. I uppsatsen tas det även upp och diskuteras kring yttrandefriheten i Nordkorea. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Vad innebär rättigheten?
• Hur länge har rättigheten funnits i Sverige?
• Hur ser det ut i resten av världen? – Jämför med ett annat land.
• Hur efterlevs den? Jämför Sverige och omvärlden.
• Varför efterlevs den?

Lärarens kommentar

Du gör ett väldigt väl strukturerat och tydligt arbete där du tydligt visar på din förmåga att sortera ut det som är relevant för uppgiften. Dessutom drar du välgrundade slutsatser utifrån det material du använder dig av. Slutligen använder du källorna på ett bra sätt och genomför källhänvisningarna i texten på ett utmärkt sätt. Mycket bra jobbat!

Innehåll

Yttrandefrihet

SAMMANFATTNING
1. INLEDNING
1.1 Syfte
1.2 Frågeställning
1.3 Metod
3. ANALYS
4. SLUTSATS
5. REFERENSLISTA

Utdrag

Tillgång till ökad kunskap och information ger både den enskilde människan och samhällets beslutsfattare möjlighet att fatta välgrundade, genomtänkta beslut i både stora och små frågor. Därför är detta en viktig grund till åsikts- och yttrandefrihetens utveckling. I brist på kunskap och information, begränsas också åsikts- och yttrandefriheten samt samhällets demokratiska utveckling i övrigt. Ett exempel på detta är... Köp tillgång för att läsa mer

Yttrandefrihet: Sverige och Nordkorea | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.