Yttrandefrihet och Tryckfrihet inom Massmedia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • VG
 • 4
 • 1080
 • PDF

Yttrandefrihet och Tryckfrihet inom Massmedia

En uppsats om yttrandefrihet och tryckfrihet inom massmedia, där eleven även redogör för brott mot lagar som reglerar dessa friheter. Vidare så beskriver eleven även för Justitiekanslerns (JK) roll, med exempel från ett par verkliga händelser.

Utdrag

"I dagens samhälle har massmedia en väldigt stor roll och det är genom massmedia som vi ”vanliga” människor kan uttrycka våra känslor och åsikter.

Massmedia har som uppgift att kontrollera så att politikerna sköter sig, det är alltså medias jobb att se till att allmänheten får kännedom om någon av våra politiker skulle handla olagligt eller omoraliskt. Det är också medias jobb att informera om vad som försiggår ute i världen, de ska ge objektiva förklaringar till händelserna så att varje individ själv kan bilda sig en åsikt om händelsen.

Media ska alltså inte styra våra tankar utan bara informera för att sedan låta oss skaffa våra egna uppfattningar."... Köp tillgång för att läsa mer

Yttrandefrihet och Tryckfrihet inom Massmedia

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den var jättebra, tack för hjälpen!!
 • 2014-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  har vart till super bra hjälp