Zimbabwe - Geografi, Befolkning, Historia och Ekonomi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Geografi A
 • MVG
 • 14
 • 4234
 • PDF

Zimbabwe - Geografi, Befolkning, Historia och Ekonomi

En längre och övergripande uppsats om Zimbabwe. Fakta kring landets geografi, befolkning, historia, ekonomi, politik och utbildning presenteras, och vidare så diskuterar eleven närvaron/frånvaron av mänskliga rättigheter i landet.

Innehåll

1. Allmän fakta
1.1 Zimbabwe
1.2 Geografi
1.3 Klimat
1.4 Befolkning
1.5 Historia
1.5.1 Sydrhodesia
1.5.2 Sydrhodesia blir en brittisk koloni
1.5.3 Sydrhodesia blir självständigt
1.6 Syfte och metod
2. Ekonomi
2.1 Ekonomi förr
2.2 Ekonomi idag
2.3 Anledningen till ekonomisk kris
3. Politik
3.1 Robert Mugabe blir president
3.2 Försämringar skapar stort missnöje
3.3 Orättvisa val
3.4 Robert Mugabe vägrar släppa ifrån sig makten
4. Utbildning
4.1 Bra utbildningssystem tack vare stor satsning
4.2 Så ser skolan ut
4.3 Utbildningen påverkas av landets problem
5. Mänskliga rättigheter
5.1 Grundlagar
5.2 Ekonomin påverkar rättigheterna
5.3 Dödstraff och dåliga fängelseförhållanden
5.4 Barnens rättigheter
5.5 Kvinnors rättigheter
6. Slutsatser
6.1 Zimbabwe ett land med många problem
6.2 Svenska uppfattningar om Afrika
6.3 Svårt att få pengarna att komma fram till de behövande
6.4 Afrikanska länder påverkas av kolonialtiderna
6.5 Allting verkar bygga på den ekonomiska biten
6.6 Politiken hindrar Zimbabwes utveckling
Sammanfattning
Källförteckning

Utdrag

Inledning:
1. Allmän fakta
1.1 Zimbabwe
Zimbabwe är ett land som ligger i södra Afrika och saknar egen kust. Landet är 391 000 km2 stort och omges av länderna Zambia, Botswana, Mocambique och Sydafrika. I övre delen av landet ligger Zimbabwes huvudstad som heter Harare.

1.2 Geografi:
Landet har ett väldigt höglänt landskap, speciellt i de mellersta delarna. Höjdryggen Highveld går tvärs igenom hela landet och på sidorna av denna utbreder sig högplatåer. Där befinner sig också Zimbabwes högsta berg som heter Inyangani och är 2 592 meter högt. I norra delen av landet rinner flera floder som vissa av dem sedan mynnar ut i Zambezifloden och Karibadammen.

1.3 Klimat
Zimbabwes höglänta och bergiga landskap gör att klimatet är subtropiskt och solrikt. Växtligheten i landet utgörs för det mesta av torra skogar men det förekommer även bergsregnskog och på högre höjder utgörs växtligheten mest av buskar... Köp tillgång för att läsa mer

Zimbabwe - Geografi, Befolkning, Historia och Ekonomi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra skrivet tack.............

Material relaterade till Zimbabwe - Geografi, Befolkning, Historia och Ekonomi.