Ångest, ångest är min arvedel

I denna analysehjälp hjälper vi dig med att analysera och tolka dikten “Ångest, ångest är min arvedel”. Dikten är skriven av Pär Lagerkvist och utgiven 1916. 

Analyshjälpen innehåller en resumé. Vi ger dig dessutom en rad arbetsfrågor, som kan hjälpa dig  att komma igång med analysen och tolkningen av dikten. 

I vår egen analys fokuserar vi på de viktigaste dragen i dikten, innan du, som det sista i analyshjälpen finner vår samlade tolkning och perspektivering av dikten.

Utdrag

Här kan du läsa ett utdrag från analyshjälpen:

Den fysiska miljön är hård och stel och blir till en bild av jagets inre.

Den fysiska miljön i “Ångest, ångest är min arvedel” präglas av berg och skog. Vi befinner oss till synes i naturen, men det är inte en idyllisk natur. Det är en mörk och stilla natur, där allt har blivit hårt och stelt. Till och med mjuka och rörliga former, som skyarna på himlen har stelnat eller frusit till. De mjuka formerna har blivit så stela och skarpa, att jaget river sina händer blodiga på dem.

Beskrivningarna av de styvnande skyarna, som jaget kan gripa fatt om, visar oss, att den fysiska miljön inte är ett realistiskt eller fysiskt landskap. Det är en sinnebild, som man säger om den typen av beskrivningar av ett fysiskrt rum, som i verkligheten fungerar som en bild av ett särskilt sinnestillstånd eller särskilda rörelser i jagets inre.

Det blir ännu tydligare i slutet av strof 3, där vi hör om "himlens svarta järn", som jaget rör vid. Himlen är inte ett stycke svart järn i konkret bemärkelse, men för jaget ser den så ut. I strof 1 har han nämnt, att himlavalvet är förkrympt "himmelens förkrympta valv". Vi har därför redan känslan av, att himlen ligger tätt över jorden och i det närmaste har låst in jaget i ett klaustrofobiskt fängelse av ångest.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Ångest, ångest är min arvedel

[0]
Inga användarrecensioner än.