Antiken

Antiken är en av de viktigaste perioderna i Europas historia. Den omfattar utvecklingen i Grekland under perioden ca 700-300 f.Kr. och Romarrikets historia under perioden ca 500 f.Kr. till 500 e.Kr. Under denna period lades en stor del av grunden för vår västeuropeiska kultur och vårt västeuropeiska samhälle. Detta omfattar politik, vetenskap, filosofi, litteratur, teater, konst och arkitektur.

I detta kompendium om antiken hittar du kunskap om Greklands och Romarrikets historiska utveckling under denna period. Detta inkluderar sociala och kulturella aspekter. Du hittar också en sida med en sammanfattning av innehållet i kompendiet, som är användbar för att ge en översikt eller för en snabb genomgång av ämnena.

Innehåll:

Läs ett utdrag ur kompendiet:

Antiken var en sammanhängande historisk och kulturell period som varade i mer än tusen år, från cirka 700 f.Kr. till cirka 500 e.Kr., och som var centrerad i östra och centrala Medelhavsområdet. Perioden kännetecknades av en högt utvecklad kultur och ett högt utvecklat samhälle när det gäller till exempel politik, juridik, filosofi, konst och litteratur.

Man kan tala om den grekisk-romerska kulturen som ett övergripande kulturbegrepp för hela perioden ca 150 f.Kr. till 500 e.Kr., eftersom romarnas kultur på de flesta områden byggde på grekernas kultur. I den västra delen av Romarriket var latin romarnas språk, medan grekiskan förblev huvudspråket i öst. Det var lika vanligt att tala grekiska som ... 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Antiken

[0]
Inga användarrecensioner än.