Grekland

Här hittar du kunskap om antikens Grekland. Vi har en sida med en tidslinje och en översikt över det antika Greklands historiska utveckling. Vi har också sidor om det grekiska samhället (stadsstater, demokrati, kvinnor och män) och om kulturen (konst, arkitektur, litteratur, filosofi, idrott).

Vi hjälper dig att jämföra de två största grekiska stadsstaterna, Aten och Sparta. Slutligen har vi en sida om Alexander den store och hellenismen.

Innehåll:

Läs ett utdrag:

Klassiska tiden: den grekiska storhetstiden (ca 480-323 f.Kr.)

Klassisk tid är den grekiska antikens storhetstid, särskilt förknippad med stadsstaten Aten. Mycket av grunden för det västeuropeiska kulturarvet lades här. Både socialt och kulturellt nådde perioden en höjdpunkt som tog sig uttryck i konst och arkitektur, filosofi, litteratur och teater. 

De två dominerande stadsstaterna, Aten och Spartahade också stora politiska och militära framgångar under den tidiga klassiska perioden. Aten hade ett demokratiskt styrelseskick där alla viktiga beslut fattades gemensamt av de manliga borgarna. Sparta var däremot en militärstat med oligarki (styre av ett fåtal), där 30-40 gamla män från överklassen hade makten.

Efter perserkrigen tog Aten den ledande rollen bland grekerna i mitten av 400-talet. De byggde upp det atenska sjöförbundet, som i praktiken var ett imperium. De andra stadsstaterna ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in