Romarriket

Här får du lära dig mer om Romarriket, från republikens grundande omkring 500 f.Kr. till imperiets upplösning omkring 500 e.Kr. Tusen år av historia i antiken.

Vi har en sida med en tidslinje och en allmän förklaring av Romarrikets historiska period. Vi förklarar om det romerska samhället, dvs. organisation, ekonomi, samhällsklasser och styrelseformer, och om deras kultur. Detta omfattar både de kulturella drag som romarna ärvde från grekerna och de mer självständiga dragen. Slutligen hittar du en sida som går in på detaljer om Romarrikets nedgång och fall, som var en lång och gradvis process.

Innehåll:

Läs ett utdrag:

Kejsartiden (27 f.Kr. - 476 e.Kr.)

Här ger vi en sammanfattning av Romarrikets historiska utveckling under kejsartiden, från ca 27 f.Kr. till 476 e.Kr., nästan 500 år.

Kejsarrikets storhetstid - fred och välstånd (ca 27 f.Kr. - 200 e.Kr.)

De första 200 åren av kejsardömet var de bästa i Romarrikets historia och präglades av en relativt hög grad av fred och välstånd.

Kejsar Augustus regerade från 27 f.Kr. till 14 e.Kr. Under denna period lyckades han genomföra en rad politiska reformer, som stabiliserade riket och satte stopp för inbördeskrigets kaos. 

Han förenade arméerna under sig och lät staten betala alla soldater, så att generalerna inte längre hade makt över arméerna. Han genomförde en skattereform som innebar att en mycket större del av skatterna gick till staten i stället för till de romerska ståthållarna, som tidigare hade lagt en stor del i sina egna fickor. Slutligen gjorde han riket ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in