Argumenterande tal | Guide

5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 (18 bedömningar)

I ett argumenterande tal framför du en klar och tydlig åsikt (även kallad tes), med målsättningen att övertyga åhörarna om att din åsikt är den rätta. Att framföra ett argumenterande tal är en spännande uppgift - och ibland lite pirrig - som kräver god förberedelse, struktur och retoriska verktyg.

Studienets guide för argumenterande tal

I följande guide kommer vi att hjälpa dig igenom processen av att skapa och framföra ett argumenterande tal, baserat på Skolverkets riktlinjer. Följer du guiden så kan du därför kan du vara säker på att du uppfyller kraven för vad ett bra argumenterande tal ska innehålla.

Läs Studienets guide för argumenterande tal 

Vi kommer bland annat att beskriva hur du:

  • Hittar och väljer ämnesområde
  • Formulerar en tes
  • Samlar information
  • Organiserar och presenterar argument
  • Skapar ett skriftligt manuskript till ditt tal
  • Får ditt skriftliga manuskript levande i det muntliga framförandet av ditt tal

Du kan antingen börja från start och gå igenom guiden från början till slut (i den takt du själv känner för), eller klicka på det särskilda avsnitt du behöver hjälp med just för ögonblicket för att gå direkt dit.

Läs Studienets guide för argumenterande tal 


Användarnas bedömningar av: Argumenterande tal | Guide

Mest användbara positiva kommentar

9 av 10 tycker att den här bedömningen är användbar

6 6 6 6 6 6

väldigt bra på grund av det sättet ni gör det på!

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 2

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

2 av 2 tycker att den här bedömningen är användbar

5 5 5 5 5 5

Är nödvändig att ha!!

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 1


9 utav 10 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 05-06-2015

väldigt bra på grund av det sättet ni gör det på!

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 2


7 utav 9 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
5 5 5 5 5 5

, 07-09-2015

En jättebra guide

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3


5 5 5 5 5 5

, 18-05-2017

Skriven av: Elev på Årskurs 9


6 6 6 6 6 6

, 30-03-2017

mycket bra guide

Skriven av: Elev på Årskurs 9