Argumen­terande tal | Guide

I ett argumenterande tal framför du en klar och tydlig åsikt (även kallad tes), med målsättningen att övertyga åhörarna om att din åsikt är den rätta. Att framföra ett argumenterande tal är en spännande uppgift - och ibland lite pirrig - som kräver god förberedelse, struktur och retoriska verktyg.

Studienets guide för argumenterande tal

I följande guide kommer vi att hjälpa dig igenom processen av att skapa och framföra ett argumenterande tal, baserat på Skolverkets riktlinjer. Följer du guiden så kan du därför kan du vara säker på att du uppfyller kraven för vad ett bra argumenterande tal ska innehålla.

Vi kommer bland annat att beskriva hur du:

 • Hittar och väljer ämnesområde
 • Formulerar en tes
 • Samlar information
 • Organiserar och presenterar argument
 • Skapar ett skriftligt manuskript till ditt tal
 • Får ditt skriftliga manuskript levande i det muntliga framförandet av ditt tal

Du kan antingen börja från start och gå igenom guiden från början till slut (i den takt du själv känner för), eller klicka på det särskilda avsnitt du behöver hjälp med just för ögonblicket för att gå direkt dit.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Argumenterande tal | Guide

[32]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig jätte mycket då det är en enkel mall att följa med ett lätt skrivet språk.
 • 2016-02-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  väldigt bra på grund av det sättet ni gör det på! Bra...
 • 2022-06-07
  Hur jag skriva en argument
 • 2020-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra