Checklista

Nedan presenteras en checklista som är bra att gå igenom inför ditt argumenterande tal (använd den gärna tillsammans med mallen på föregående sida).

INLEDNING

Fånga uppmärksamheten

  • Fångar din inledning åhörarnas uppmärksamhet (vill man som åhörare höra mer)?
  • Innehåller inledningen något av följande: Citat, Retorisk fråga, Historia/Anekdot, Återblick, Exempel elle...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in