Argumenterande tal | Exempel

När man ska hålla ett argumenterande tal är det huvudsakliga syftet att övertyga sina åhörare om att just den åsikt som man för fram i talet är det enda rätta och rimliga. Den åsikt som du förmedlar kallas även för tes, och det är viktigt att du underbygger din tes med hjälp av starka argument.

För att lyckas med att hålla ett så bra tal som möjligt, är det viktigt att du börjar med att skriva ner talet så att du kan öva dig – samtidigt som du kontrollerar att talet är sammanhängande och välformulerat.

Att kunna se konkreta exempel på den typ av text som man ska skriva är alltid en fördel, och genom att kika igenom några bra exempel på argumenterande tal kan du få massor av inspiration. Då kan du se hur andra har skrivit kring ett viss tes oc...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in