Förberedelser

Innan du kommer igång och faktiskt börjar skriva ner ett manuskript till ditt argumenterande tal, så är behöver du göra några förberedelser.

Allra först måste du komma på ett ämnesområde och formulera en tes. Utifrån din tes behöver du sedan samla och värdera relevant information som du kommer till att använda för att bygga dina argument.

Dessa moment tar vi dig nu igenom över de nästföljande sidorna.