Formulera tes

När du funnit ett intressant ämnesområde, är nästa steg att formulera en tes (åsikt) för ditt argumenterande tal. Du väljer själv om du vill argumentera för eller emot.

Tesen formuleras som en uppmaning där du inleder med verbet - exempelvis: inför, avskaffa, fortsätt, sluta, tillåt, förbjud (se exempel nedan).

Exempel på teser:

I exemplen har vi skapat två olika teser (en för och en emot) för ett och ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in