Källor

När du formulerat din tes så är nästa steg att hitta information och argument som stödjer din tes. Med all information tillgänglig idag är det dock lätt att man känner sig överväldigad och lite vilsen när man ska börja söka och samla information... Var ska man egentligen börja? 

Vad söker du efter, och vad känner du till sedan tidigare?

Hur du faktiskt går tillväga beror i grund och botten både på vad du söker efter och vad du känner till sedan tidigare.

Det finns många olika sätt att strukturera sitt informationssökande på, men inför ditt argumenterande tal kan det vara en bra idé att börja med en generell sökning på nätet. På så sätt kan du skapa dig själv en god överblick av ämnet och få en känsla för vilken typ av argument som oftast används i sammanhanget. Du kan exempelvis söka efter information via:

  • Sökmotorer
  • Organisationer
  • Intressegrupper
  • Bloggar
  • Diskussionstrådar i forum
  • Artiklar
  • Debattinlägg
  • Uppslagsverk och encyklopedier

Allt eftersom du skapar dig en generell bild över ämnet, så kan du börja begränsa din sökning genom att göra djupdykningar i relevanta argument. Detta kan du exempelvis göra genom att söka efter konkret statistik som stödjer din tes eller relevanta resultat från undersökningar.

Källkritik

Som med all informationssökning är det viktigt att ha källkritik i åtanke och värdera trovärdigheten av informationen du hittar. Tänk på att särskilda intressegrupper eller privatpersoner människor aktiva inom en särskild fråga kan ha mycket ensidiga argument – just för att de endast är intresserade av att få fram sin åsikt som den rätta.

Med det sagt så kommer det att ställas krav från din lärares sida att du är nyanserad i din argumentation, och att du kan visa att du sett och förstått att det finns mer än en sida i saken.

När du värderar trovärdigheten av ett argument (eller annan typ av information), så är ett tips att alltid ställa följande 6 frågor:

Vem? 

Vem står bakom argumentet? Vems intresse presenteras argumentet i?

Hur? 

Hur är argum

...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in