Krydda till talet

Att krydda till sitt argumenterande tal på olika sätt gör det levande och tilltalande - det hjälper dig att få dina åhörares uppmärksamhet och intresse. 

När man skapar ett argumenterande tal är det därför en god idé att fundera kring:

  • Användningen av ethos, pathos och logos
  • Hur man förstärka sina argument genom retoriska stilgrepp
  • Språket i talet

Dessa avsnitt presenteras i närmre detalj över de följande sidorna.