Ethos, Logos och Pathos

Med bakgrund i det antika Grekland, beskrivs begreppen ethos, logos och pathos ("den retoriska triaden") som de tre grundläggande medlen att övertyga.

Ethos

Målet med ethos är att skapa förtroende och trovärdighet för dig som talare, bland annat genom att presentera argument som vädjar till åhörarnas förnuft, deras känsla för vad som är moraliskt rätt och fel samt deras välvilja gentemot andra. Detta kan bland annat göras genom att...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in