Argumenterande tal | Mall

Det är mycket man ska ha i åtanke när man ska strukturera sitt argumenterande tal. Dels ska man använda retoriska grepp på ett bra sätt, så att läsaren tycker att talet är intressant och berörande. Dessutom är det avgörande att man för fram sina olika argument i rätt ordning och på rätt ställe i talet - så att talet får så stor genomslagskraft som möjligt. Här kan det underlätta en hel del att ta del av en argumenterande tal-mall.

I denna guide delar vi med oss av en utförlig argumenterande tal-mall som kan hjälpa dig att strukturera ditt eget tal. Med hjälp av mallen kan du få massor av inspiration till din text, och du kan även ta del av en checklista som försäkrar att du har fått med allt viktigt. 

Nedan delar vi med oss av en mall till ditt argumenterande tal, som du med fördel kan använda när du skriver ditt manus (använd gärna mallen tillsammans med checklistan på nästa sida).

 

INLEDNING:

 • Inled talet
  • Exempelvis genom: Citat, retorisk fråga, målande historia, historisk återblick, kontroversiellt påstående
 • Ge en bakgrund
 • Presentera din tes

 

HUVUDDEL:

 • Argument (näst starkaste - använd gärna ett ethos-argument som skapar förtroende här)
 • Argument (tredje starkaste - använd gärna ett logos-argument som vädjar till åhörarnas förnuft och logiska resonemang här)
 • Motargument (ta upp något som talar emot din tes)
 • Bemöt motargumentet
 • Argument (det starkaste - använd gärna ett pathos-argument som spelar på känslor)

 

AVSLUTNING:

 • Upprepa din tes
 • Sammanfatta kort dina argument
 • Runda av och avsluta

 

 

Kom också ihåg:

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in