Muntligt framförande

Det muntliga framförandet är själva slutprodukten av ditt argumenterande tal - det är här hela processen kommer samman och du får chansen att visa hur väl du förberett dig.

Eftersom att det är ett tal är det muntliga framförandet mycket viktigt; att bara ha ett riktigt bra manuskript räcker med andra ord inte.

Baserat på ditt manuskript ska du därför, avslutningsvis, förbereda inför det muntliga framförandet, och sedan framföra ditt argumenterande tal inför publik. Detta presenteras i närmre detalj över de följande sidorna.