Muntligt framförande

Det muntliga framförandet är själva slutprodukten av ditt argumenterande tal - det är här hela processen kommer samman och du får chansen att visa hur väl du förberett dig.

Eftersom att det är ett tal är det muntliga framförandet mycket viktigt; att bara ha ett riktigt bra manuskript räcker med andra ord inte.

Baserat på ditt manuskript ska du därför, avslutningsvis, förbereda inför det muntliga framförandet, och sedan framföra ditt argumenterande tal inför publik. Detta presenteras i närmre detalj i följande avsnitt.

Memorera talet

Ju mer du ägnar dig åt förberedelser, desto säkrare kommer du känna dig när det är dags att hålla ditt tal. När du skrivit klart ditt argumenterande tal så är det bästa du kan göra därför att öva, öva, öva så du har en chans att memorera talet. Desto mer du övar och memorerar talet, desto säkrare blir du (och desto mindre nervös när det faktiskt är dags!).

Tänk på att inte bara läsa igenom manuskriptet till ditt tal, utan att också öva på det högt och tydligt – det är ofta stor skillnad på hur du läser en text tyst för dig själv, och hur du sedan framför det muntligt. Genom att öva på talet högt ger du dig själv möjligheten att träna på betoningar, konstpauser och språklig känsla.

Förberedelser inför det muntliga framförandet

Bekanta dig med innehållet

Börja med att läsa igenom talet tyst några gånger, så du blir bekant med innehållet och vet precis vad det innehåller. Läs sedan också igenom talet högt för dig själv, fortfarande med pappret som stöd. Börja uppmärksamma betoningar, konstpauser och rytm under högläsningen.

Memorera

Efterhand som du blir bekväm med innehållet och den muntliga högläsningen av talet så försök att börja memorera texten. Här är det en jättebra idé att skapa ett papper med stödord som du tar hjälp av (se avsnittet om stödord). Framför nu talet högt för dig själv med målsättningen att kika så lite som möjligt på ditt manuskript eller dina stödord.

När du fått flyt i att framföra talet med hjälp av endast stödord, så ställ dig sedan framför en spegel och framför talet högt för dig själv. När du framför talet framför spegeln så fundera kring dina gester, din ögonkontakt och ditt kroppsspråk. Hur kan du använda detta för att göra talet levande och fånga åhörarnas uppmärksamhet? Föreställ dig att du står inför dina åhörare.

Fortsätt att repetera talet högt inför dig själv, med hjälp av endast stödord. Nöj dig inte förrän du känner dig bekväm och säker med innehållet och det muntliga framförandet av ditt tal. Målet är att du ska kunna talet så väl att du kan återberätta det utan avbrott.

Träna på framförandet inför familj eller vänner

Har du möjligheten så är det också en jättebra idé att öva inför din familj eller vänner. Detta ger dig inte bara chansen att bli mer säker på att framföra inför publik, men det ger dig också möjlighet att få feedback och kommentarer på talet. Med hjälp av feedbacken kan du sedan förbättra eller ändra stycken som din familj eller vänner tycker är otydliga.

Ett litet tips...

Forskning visar att det är en bättre idé att öva på ditt tal under kortare perioder över loppet av några dagar, än att bara öva en gång länge. Att sova på saken och repetera talet över ett antal dagar gör med andra ord att du faktiskt minns talet bättre! Planera därför upplägget av dina förberedelser så att du ger dig själv minst 2 dagar (men gärna fler) till att bara öva och repetera talet.

Stödord

Ett litet papper med stödord kan vara både en hjälp och trygghet när du framför ditt argumenterande tal. Den ger dig en överblick av ordningsföljden i ditt t...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in