Stödord

Ett litet papper med stödord kan vara både en hjälp och trygghet när du framför ditt argumenterande tal. Den ger dig en överblick av ordningsföljden i ditt tal, och hjälper dig komma ihåg de mest centrala aspekterna ur själva innehållet. Kör du fast under ditt framförande så ska du kunna ge ditt stödpapper en enda blick och identifiera stödordet du behöver för att komma vidare.

Begränsa dig till enstaka ord

Kom ihåg att verkligen försöka begränsa dig till ord – och inte hela meningar – när du skapar ditt stödpapper! Även om det är ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in