Talets innehåll och struktur

När du formulerat din tes och sökt tillräckligt med information, är det dags att skapa själva talet (talets innehåll och struktur). Det absolut vanligaste här är att man faktiskt skriver ner talet och på så sätt skapar ett slags ”manuskript” som man sedan utgår ifrån i det muntliga framförandet. Vissa lärare kräver till och med att man lämnar in en skriftlig version av sitt argumenterande tal, så hör efter vad som gäller för just dig.

Ett argumenterande tal innehåller tre olika delar:...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in