Huvuddel

Presentera argument

En viktig del av ditt argumenterande tal är att presentera dina argument (normalt tre stycken) som stödjer din tes. Målet med argumenten är att övertyga åhörarna med målet att din åsikt är den rätta.

När du väljer vilka argument du ska presentera för att stödja din tes och övertyga dina åhörare, behöver du bland annat fundera på:

Vilka argument är starkast?

Att bestämma vilka argument som är starkast är i grund och botten en subjektiv bedömning, eftersom att olika typer av argument tilltalar olika personer olika mycket – beroende lite grann på vad man själv tycker är viktigt.

När du funderar över vilka argument du tycker är starkast så är det viktigt ha i åtanke att argumentet är välgrundat, relevant och nyanserat. Du ska absolut inte överdriva eller förvränga information! Att överdriva eller förvränga skadar din trovärdighet och kan ha en negativ effekt på ditt tal – istället för att övertyga så kan överdrifter eller förvrängd fakta göra åhörarna skeptiska och mindre benägna att hålla med dig.

Vilka reaktioner är du ute efter?

När du väljer vilka argument att presentera så ska du också tänka över vilka reaktioner du vill väcka hos åhörarna med dina olika argument. Vill du använda argument som:

  • Skapar förtroende och tilltalar dina åhörares moral (ethos),
  • Vädja till åhörarnas förnuft och logiska resonerade (logos), eller
  • Anspela på känslor och empati (pathos)?

(Läs mer om användningen av ethos, pathos och logos under avsnittet Ethos, Logos och Pathos).

Det är normalt rekommenderat att man varierar sina argument, så man tilltalar både moral, förnuft och känslor – men detta beror naturligtvis på vad man argumenterar för.

Testa dig fram!

För att prova olika argument och se hur väl de fungerar så kan du till exempel ta hjälp av familj eller vänner, som ger dig feedback och kommentarer. Kom dock ihåg att du ska anpassa ditt tal till din målgrup...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in