Huvuddel

I huvuddelen börjar det verkliga arbetet med att övertyga dina åhörare.

I huvuddelen har du två uppgifter:

  • Presentera argument som stödjer din tes
  • Presentera motargument och bemöta dem

Du behöver i tillägg också tänka på ordningsföljd och övergångar mellan argumenten. Detta presenteras nu närmre på de följande sidorna.