Ordningsföljd och övergångar mellan argumenten

Ordningsföljden och övergångarna mellan dina argument är viktiga för att talet ska bli slagkraftigt, få flyt och vara lätt för åhörarna att hänga med i.

Ordningsföljden av argumenten

Vad gäller ordningsföljden av dina argument och motargument, så rekommenderas det normalt att dem struktureras på följande vis:

Om du presenterar...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in