Inledning

I inledningen av ditt argumenterande tal har du tre uppgifter: Inleda, Ge bakgrund och Presentera din tes.

Inleda talet

Det absolut första du behöver göra är att väcka din publiks intresse. Detta kan du exempelvis göra genom att använda:

  • Ett passande citat
  • En retorisk fråga
  • En målande historia
  • En historisk återblick
  • Ett igenkännande exempel ur verkligheten
  • Ett kontroversiellt påstående

Målsättningen är att få publiken att ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in