Att döda ett barn

Här får du hjälp att analysera och tolka novellen ”Att döda ett barn”. Novellen är skriven 1948 av Stig Dagerman till en svensk trafiksäkerhetskampanj.

Först gör vi en sammanfattning av texten och tar fram de viktigaste motiven. Du får relevant bakgrundskunskap. Därefter går vi igenom de centrala elementen i analysen. Dessutom får du hjälp att tolka texten och hitta tema och budskap.

Utdrag

Nedan kan du läsa ett kort utdrag ur vår analyshjälp:

Den lilla familjen och det unga paret är parallella personer

Den lilla familjen och det unga paret är parallella personer. Det vill säga att de är lika varandra och rör sig i samma riktning i historien. Mamman, pappan, barnet, kvinnan och mannen blir till exempel beskrivna på samma ytliga sätt. Dessutom ska både familjen och paret tillbringa dagen vid vattnet. De skyndar sig för att komma dit, och denna brådska bidrar till att barnet blir påkört. Barnets död gör också att alla karaktärer, som brukade vara glada, blir olyckliga.

Här är ett exempel från novellen som visar att personerna är parallella:

Men samtidigt som mannen i den första byn slår igen dörren till vänster om sig och drar ut startknappen öppnar kvinnan i köket i den tredje byn sitt skåp och hittar inget socker.

Mannen och kvinnan är parallella i detta exempel, eftersom de rör sig i samma riktning i historien. Vi ser till exempel att mannen befinner sig i den ”första byn” och kvinnan befinner sig i den ”tredje byn” vid samma tidpunkt. Samtidigt som mannen låser bildörren, öppnar kvinnan köksskåpet. Båda utför alltså liknande handlingar. Dessa handlingar för dem närmare den fruktansvärda händelsen som kommer att inträffa.

Verkan av de parallella personerna i ”Att döda ett barn” är att understryka att karaktärernas öden är förbundna med varandra. Alla de små val karaktärerna gör innan olyckan, för dem närmare barnets död.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Att döda ett barn

[3]
Användarnas bedömningar
  • 2022-05-30
    Skriven av Elev på Årskurs 8
  • 2021-11-25
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  • 2021-08-31