Bakgrundsinformation

Innehållsförteckning

Novellens tillkomst

”Att döda ett barn” är en novell av Stig Dagerman som skrevs på beställning av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Den räknas som en av Dagermans mest kända texter. 

På grund av en kraftigt ökad bilism i Sverige efter andra världskrigets slut, fanns ett stort behov av att varna för faran av obetänksamt körande - att ta körkort på den krävde inte alls lika mycket kunskaper och erfarenhet som det gör idag.

NTF kontaktade Stig Dagerman som var en känd och omtyckt författare, också av arbetarklassen. De önskade att han skrev en text som kunde bidra till ökat trafikvett, texten skulle tryckas i dags- och veckopressen och NTF skickade exempel på annat skrivet material från liknande tidigare kampanjer till Dagerman. 

När Dagerman hade gått igenom materialet insåg han...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in