Hjälp med Biologi

När du läser kurser i Biologi bekantas du med framför allt med läran om livet, och de organismer, processer, evolutioner och ekosystem som hör livet till – både på molekylnivå och från ett globalt perspektiv. Genom experiment, exkursioner och labbrapporter förväntas du bland annat kunna använda begrepp, teorier och arbetsmetoder för att lösa problem och analysera resultat. Med dina fördjupade kunskaper är det också tänkt att du ska kunna ta ställning i relevanta samhällsdebatter där biologins betydelse för individ och samhälle diskuteras. Detta kan exempelvis göras i fördjupningsarbeten eller rapporter.

På studienet.se har vi bland annat samlat labbrapporter och fördjupningsuppgifter inom Biologi, som du gärna får använda som inspiration och mall för dina egna uppsatser.