Labbrapport Biologi

En labbrapport i biologi har som syfte att på ett strukturerat sätt beskriva ett försök eller en observation. Man kan bland annat observera förmultning av organiska material eller göra ett försök med blodprover och blodtyper. För en bra labbrapport ska man reflektera över vad som hände, varför och vilka möjliga felkällor i experimentet som gör att teorin kanske inte passade ihop med det som hände.