Språk och stil

Formellt språk och talspråk

Novellens dialoger är skrivna med ett vardagligt språk. Talspråk används. Exempel: sej, dej osv. (sid. 10+11)

Detta språk står i kontrast till det formella och högtidliga språk som formar den information som berättaren bidrar med: "Det var en afton i maj” (sid. 10)

Växlingen mellan formellt språk och talspråk åstadkommer en speciell effekt i texten. Det formella språket indikerar att personerna det handlar om inte är vilka personer som helst, utan att det finns något ”historiskt” kring dem. De är personer som skulle kunna rymmas i den typen av ålderdomligt språk.

Bildspråk

Novellen innehåller ett par exempel på bildspråk. Det är mannen som står för dem båda.

-Tycka om! Är det det du gör, tycker om! Som man tycker om en film...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in