Uppbyggnad

Novellen är strukturerad med hjälp av en rad dialoger mellan karaktärerna mannen och kvinnan. Strukturen är kronologisk och linjär. Som inledning till varje dialogavsnitt finns en miljöbeskrivning som görs av berättaren och som helt kort innehåller en beskrivning av jasminer och näktergalens sång. Här finns även ett uttalande om den aktuella yttre och inre situationen.

I strukturen urskiljs tre tydliga delar. Novellen börjar med berättarens beskrivning av att det är månaden maj och att det är i ”jasminernas tid.” 

Handlingen börjar ”in medias res.” Detta innebär att den för läsaren direkt in i handlingen, utan någon form av introduktion. Läsaren får inte veta någon om mannen och kvinnan innan de får ta del av deras samtal. Hur gamla mannen och kvinnan är, förblir okänt fö...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in