Tolkning och budskap

Innehållsförteckning

Teman

Kärleken är universell och kan drabba en människa under hela livet. Kärlek är en karft som på ett genomgripande sätt påverkar tankar och sinne. Kärleken påverkar även kroppen och dess kemi. Den väcker en lust och åtrå och en vilja att få förenas med den andre. Den sexuella lusten väcks av den andres närvaro eller rent av enbart av tanken på den andre. I novellen åskådliggörs detta av mannens längtan.

Sedan gammal tid sägs mannen ha en starkare sexuell drift än kvinnan. Denna drift har förståtts och även främjats i kyrka och samhälle. Det sägs sedan gammalt att en ensamstående och ogift man ”inte har valt sin kvinna ännu.”

Kanske hade kvinnan i novellen ”blivit över” och nu var hon rädd att ge sig in i något som hon inte hade någon erfarenhet av...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in