Analys

På följande sidor kan du läsa vår analys av romanen En man som heter Ove av Fredrik Backman, där vi behandlar de viktigaste analyspunkterna:

Kom ihåg att du inte slaviskt behöver komma in på alla dessa aspekter i din egen analys, så välj bara de punkter som är relevanta för din uppgift eller din förberedelse. Det kan också finnas fler aspekter, som vi inte har tagit med i vår analys.

Utdrag

Nedan kan du läsa ett kort utdrag ur vår analyshjälp till romanen:

Utvecklas Ove i romanen?

Man kan utan överdrift hävda att romanen speglar en utveckling hos Ove. Han förändras från misantrop (människoföraktare) och rättshaverist, till en man som vågar visa sitt goda hjärta. Först håller han alla på avstånd, trots att han längtar efter gemenskap. Med tiden blir han tydligare med vad han tycker och känner. Därigenom får han uppskattning och värme från dem runt omkring honom.

Katalysatorn för denna utveckling utgörs varje gång av någon av hans medmänniskor, främst Parvaneh, som trots Oves vresiga framtoning vågar närma sig honom och behandla honom som en medmänniska. Parvaneh vågar även konfrontera Ove med hans sätt att vara och hon ifrågasätter hans vresighet. Detta är en ny erfarenhet för Ove, som är uppvuxen i ett sammanhang där man inte talar om känslor.

Detta inspirerar så småningom Ove att göra på motsvarande sätt och därigenom byggs en fungerande kommunikation mellan honom och omvärlden och en utveckling börjar inom honom själv. När Ove så småningom dör, så är det för att ”hans hjärta var för stort” (han hade ett medfött hjärtfel) och inte för att han själv valde döden, vilket hans tanke var från början. Han dör inte heller ensam, utan sörjs av en rad goda vänner. Vännerna finns där på grund av att Ove har vågat visa sitt stora hjärta, även i överförd bemärkelse.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in