Karaktärer

Huvudpersonen i En man som heter Ove av Fredrik Backman är Ove, en änkling som känner sig ensam och som är irriterad på allt och alla, eftersom han är övertygad om att han, och inte de, vet hur allt ska vara, hur man bör agera och hur alla problem lämpligast bör lösas. Han är en inbiten rättshaverist. 

I novellen finns ytterligare två huvudrollsinnehavare. En av dem är Parvaneh, den nyinflyttade gravida grannfrun som flyttat in på Oves gata tillsammans med sin familj. Parvaneh är en levnadsglad person som menar att problem är till för att snabbt lösas på smidigast möjliga sätt. Hon har en öppen personlighet och hon vågar därför konfrontera Ove gällande hans vresiga sätt att bemöta andra.

Den tredje huvudkaraktären är Oves bortgångna fru Sonja. Hon finns närvarande i berättelsen genom att Ove ofta besöker hennes grav och talar till henne i presens (nutid). Hon finns även närvarande genom att Ove i sitt handlande ofta funderar på vad Sonja skulle ha sagt eller gjort i de olika situationer som uppkommer. 

Boken nämner också ett antal andra karaktärer som spelar en roll i handlingen. Det är: Patrik "Lufsen", Parvanhes döttrar, Jimmy, Lena, "Mähat", Anders, Rune, Anita, Mirsad och Adrian.