Komposition

Förtydligande av strukturen

Fredrik Backmans roman En man som heter Ove har en enkel struktur. Ramberättelsen om den vresige mannen Ove berättas kronologiskt med inslag av flash backs (tillbakablickar). Genom dessa får läsaren veta sådant som har hänt tidigare i Oves liv och hur han har upplevt detta. Läsaren får även ta del av Oves egna inre reflektioner, kring det han är med om, samt hans planer framåt.

Romanen består av en berättelse, men med inflikade minnen som speglar det förflutna och som avslöjar Oves reaktioner på det han upplevt och hans tankar och planer. Det är dessa planer, samt reaktioner från omgivningen som får Ove att agera och som för berättelsen framåt.

Ramberättelsen 

Romanen börjar och slutar med att Ove befinner sig i en IT-butik för att inhandla elektronik. Däremellan får läsaren föl...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in