Språk och symboler

Språk 

Språket i Fredrik Backmans En man som heter Ove är enkelt och vardagligt, med inslag av svordomar, talspråk och barnspråk. På så sätt låter författaren personerna framträda i sina egna språkdräkter. Följden blir att de upplevs som mer autentiska av läsaren, jämfört med om deras uttalanden enbart skulle ha refererats. Meningsbyggnaden är enkel och satserna korta och ofta ofullständiga.

Ove använder sig ofta av pejorativa epitet (nedvärderande beteckningar) på de personer han möter. Dessa epitet är uttryck för hur han uppfattar människorna. Exempel på personbeteckningar: sprätten Anders från grannhuset, det blonda mähät, Lufsen, matlådeätaren, slyngeln och Opel-Manta-mannen. 

Symboler

Romanen innehåller flera symboler. 

Saab

Bilmärket Saab har en viktig funktion i Fredrik Bergmans roman En man som heter Ove. Ove har en Saab och han har heller aldrig kört något annat bilmärke. Hans pappa hade i sin tur en Saab även han och han var mycket skicklig på att reparera och vårda den. Eftersom Ove på detta sätt är uppvuxen med Saab, representerar detta bilmärke hans barndoms trygghet i en ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in